Mitt i Upplands Väsby

Drygt hälf­ten har fått vård i tid

- KÄL­LA: Re­gi­on Stock­holm Health · Medicine

● Vård­ga­ran­tin: Al­la pa­ti­en­ter ska ef­ter be­slut få en ope­ra­tion/åt­gärd in­om den spe­ci­a­li­se­ra­de vår­den in­om 90 da­gar.

● 81 pro­cent av pa­ti­en­ter­na fick vård i tid i ju­li 2019.

● 57 pro­cent av pa­ti­en­ter­na fick vård i tid i ju­li 2020.

● I ju­li 2019 vän­ta­de 13 554 per­so­ner. Av dem ha­de 17 pro­cent själ­va valt att vän­ta.

● I ju­li 2020 vän­ta­de 11 671 per­so­ner. Av dem ha­de 26 pro­cent själ­va valt att vän­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden