Mitt i Upplands Väsby

Vi vann för tre vec­kor se­dan

- Saltsjöbaden

Fy­ra Triss­lot­ter: Gerd Stav­torp, Älv­sjö

Två lot­ter: Kristi­na Sun­dqvist, Salt­sjö­ba­den; Syl­vi Je­ne­vall, Hä­gersten; Gün­ter Su­ur­ku­usk, Enske­de; Ca­si­mir Reu­ter­ski­öld, Hä­gersten

En lott: Sven-an­ders Stu­res­son, Jär­fäl­la; Mag­nus Johns­son, Stock­holm; Evy Ja­gaeusll, Li­din­gö

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden