Mitt i Upplands Väsby

Re­flex­ba­nor

- En I Sol­len­tu­na Ba­nor På

re­flex­ba­na är ett mo­tion­spår, el­ler en ter­räng­run­da, som in­te har nå­gon be­lys­ning ut­an följs med hjälp av pann­lam­pa som ly­ser på re­flex­er upp­sat­ta på träd. finns en re­flex­ba­na även i Söd­ra Törn­sko­gens na­tur­re­ser­vat. finns ock­så i Järfälla, Dan­de­ryd och Val­len­tu­na och i fle­ra and­ra kom­mu­ner i Norrort. re­flex­ba­nor.com kan du se var ba­nor­na finns.

Tomas Stark

BATMANS HJÄL­TAR.

Här är någ­ra av lö­par­na som var på plats och sprang re­flex­ba­nan på tors­dags­kväl­len i förr­för­ra vec­kan. FOTO: PRI­VAT

 ?? FOTO: PRI­VAT ?? KAL­LA PÅ BATMAN. Start och mål, och in­struk­tio­ner, finns vid den gam­la skjut­ba­nan.
●
●
●
●
FOTO: PRI­VAT KAL­LA PÅ BATMAN. Start och mål, och in­struk­tio­ner, finns vid den gam­la skjut­ba­nan. ● ● ● ●

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden