Mitt i Upplands Väsby

Vux­na får slu­ta se al­la mo­pe­dis­ter som bu­sar

- Trött­nat MO­PE­DIS­TER. FOTO: JO­HAN KINDBOM

Jag har upp­täckt vil­ken då­lig at­ti­tyd många vux­na har mot mo­pe­dis­ter. Vi mås­te bör­ja tän­ka på hur vi pra­tar med vå­ra ung­do­mar.

Många ver­kar ta för givet att al­la som har mo­ped är bu­sar, vil­ket verk­li­gen in­te är sant. (Även om det så klart finns så­da­na ock­så.)

Dess­utom är de nya i tra­fi­ken, så vi mås­te age­ra vux­et oav­sett vad.

Då jag själv kör mo­ped har jag upp­täckt hur fort folk fak­tiskt ta­lar otrev­ligt med en trots att man vi­sar hän­syn och brom­sar vid mö­te. När jag tar av mig hjäl­men skäms många, just på grund av att jag då lugnt ifrå­ga­sät­ter vad ex­akt de är så ar­ga på, vad ex­akt jag gjor­de som för­tjä­na­de den vid­ri­ga to­nen. Då ber dom fles­ta om ur­säkt.

Jag skäms över att vux­na age­rar otrev­lig mot vå­ra unga vux­na. Jag tror de unga lyss­nar bätt­re på en som för­kla­rar vet­tigt och in­te kal­lar dem ela­ka sa­ker.

Dra in­te al­la som kör mo­ped över en kam, på­pe­kar in­sän­dar­skri­ben­ten.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden