Mitt i Upplands Väsby

Personlig köpråd­giv­ning

- Lifehacks

Vill du ve­ta hur mark­nads­lä­get ser ut i just ditt om­rå­de, dis­ku­te­ra bolå­ne­frå­gor el­ler ve­ta mer om när bäs­ta köp- och sälj­lä­ge är för dig? Bjur­fors lo­ka­la mäk­la­re er­bju­der personlig råd­giv­ning för en tryg­ga­re bo­stads­af­fär och hjäl­per även till med vär­de­ring av din bo­stad samt ger råd om sty­ling och re­no­ve­ring. Du kan även få för­hands­in­fo om bo­stä­der till sa­lu och hjälp att hit­ta rätt kö­pa­re till din bo­stad. Läs mer på: bjur­fors.se/koprad­giv­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden