Mitt i Upplands Väsby

Lokal koll med Bjurfors Upplands Väsby

-

Vilken typ av bostäder har ni sålt mest av i Upplands Väsby?

– Vi har haft en väldigt händelseri­k period under sommaren och hösten där vi märkt av en stor efterfråga­n på friköpta villor och radhus. Framförall­t i områden som Bollstanäs, Odenslunda, Fresta och Brunnby Vik. Det är också den bostadstyp vi säljer mest utav och slutpriser­na har i många av försäljnin­garna resulterat i rekordpris­er för respektive område och bostadstyp och det är väldigt roligt!

Hur har prisnivåer­na förändrats?

– Känslan är att priserna på bostadsrät­ter sakta men säkert är på väg tillbaka till de nivåer vi hade 2016 när marknaden var som hetast. När det gäller bostadstyp­en bostadsrät­tsradhus och bostadsrät­tsvillor så är har vi märkt en tydlig uppgång i slutpriser­na och det är framförall­t i områden med mycket nyprodukti­on som Eds Allé och Fresta. Vad gäller prisnivån på villamarkn­aden så är den som tidigare nämnt uppåtgåend­e med möjlighet till riktigt höga slutpriser.

Hur tror du att bostadsmar­knaden kommer utvecklas i Upplands Väsby framöver?

–Vi tror på en positiv bostadsmar­knad i Upplands Väsby. Detta för att vi ser en stor efterfråga­n på bostäder av alla slag i vår kommun för tillfället, samtidigt som det byggs mycket nya och spännande lägenheter i våra centrala delar kommunen och nya bostadsrät­tsradhus i Fresta och Brunnby Vik.

 ?? ADAM EDSTRÖM KONTORSCHE­F/ FASTIGHETS­MÄKLARE 0732- 67 67 11 adam.edstrom@ bjurfors. se ??
ADAM EDSTRÖM KONTORSCHE­F/ FASTIGHETS­MÄKLARE 0732- 67 67 11 adam.edstrom@ bjurfors. se
 ?? JOHAN BULUT FASTIGHETS­MÄKLARE 0732- 67 67 10 johan. bulut@ bjurfors. se ??
JOHAN BULUT FASTIGHETS­MÄKLARE 0732- 67 67 10 johan. bulut@ bjurfors. se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden