Mitt i Upplands Väsby

Kort om budgeten 2021

- med 20 kronor till 950 kronor. En ny nämnd, klimat- och miljönämnd­en, inrättas. 126 politiska uppdrag

Nästa års budget omfattar 113 miljarder kronor. Skatten är oförändrad på 12,08 öre per skattekron­a. SL:s 30-dagarskort höjs försvinner. Specialist­mottagning­arna i vårdvalen ska bantas med 5 procent. Krav på remiss kan införas.

 ??  ?? REGIONRÅD PÅ RAD. Tomas Eriksson MP), Ella Bohlin (KD), Anna Starbrink (L), Gustav Hemming (C) och Irene Svenonius (M) höll corona-avstånd när budgeten presentera­des.
REGIONRÅD PÅ RAD. Tomas Eriksson MP), Ella Bohlin (KD), Anna Starbrink (L), Gustav Hemming (C) och Irene Svenonius (M) höll corona-avstånd när budgeten presentera­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden