Mitt i Upplands Väsby

Täv­la om lot­ter med mil­jon­chans

- Google

Ru­tor­na med de rö­da siff­ror­na bil­dar en lös­nings­kod som kan ut­lä­sas som ett fyr­siff­rigt tal – t ex NIO ETT TJUGO (9120). Sva­ra via app, SMS el­ler van­lig te­le­fon. Sva­ra med app – bil­li­ga­re och enkla­re

Svar via app, lad­da ner ap­pen Ere­spons i App­sto­re el­ler Google play. Al­la upp­gif­ter finns i ap­pen, du be­hö­ver ba­ra fyl­la i svar och täv­ling­ens namn

= mit­ti. Svar via ap­pen kos­tar ba­ra 10 kro­nor.

Förs­ta tre sva­ren är gra­tis.

I ap­pen be­ta­lar du med swish el­ler kort. Det går in­te läng­re att sva­ra di­rekt i swish-ap­pen.

Via SMS, skriv mit­ti (mel­lanslag) lös­nings­kod samt ditt namn och postort. Skic­ka SMS:et till num­mer 72456 (SMS kos­tar 11 kr).

Via te­le­fon, ring: 0944–670 90 09 (11 kr). Följ ba­ra ta­la­de an­vis­ning­ar, täv­lings­num­mer 23 och kod är allt du be­hö­ver upp­ge. Du kan in­te täv­la från dolt el­ler ore­gi­stre­rat num­mer. Mit­ti-lä­sar­na tävlar var­je vec­ka om sam­man­lagt fem­ton Triss­lot­ter. Skic­ka in ditt svar se­nast kloc­kan 24 nu på sön­dag. Lös­ning och vin­na­re pre­sen­te­ras här ne­dan om tre vec­kor. Vinst skic­kas nor­malt in­om två vec­kor från i dag.

 ??  ??
 ??  ?? Finns i App­sto­re & Goog­lePlay
Finns i App­sto­re & Goog­lePlay

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden