Mitt i Upplands Väsby

Pert­ti och Er­ja Pöy­kiö

-

Bor: I Ny­kvarn

Född: Er­ja i Rau­ma och Pert­ti i Uleå­borg i Fin­land.

Ål­der: Pert­ti 72 och Er­ja 65.

Gör: Dri­ver finsk bu­tik i Tors­häl­la ut­an­för Eskilstu­na och mat­vagn med fins­ka de­li­ka­tes­ser på Hu­go Sa­bels torg i Upp­lands Väs­by på lör­da­gar kloc­kan 10–15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden