Mitt i Upplands Väsby

En myc­ket spe­ci­ell gran syns nu i cen­tra­la Väs­by.

- Upp­lands Väs­by blev finskt för­valt­nings­om­rå­de 2010. Sweden

Med finskt för­valt­nings­om­rå­de av­ses de kom­mu­ner i Sve­ri­ge där de finsk­språ­ki­ga in­vå­nar­na (sve­rige­fin­nar­na) har vis­sa lagstad­ga­de språk­li­ga rät­tig­he­ter.

 ??  ??
 ?? FOTO: CHARLOTTE AR­WEDS­SON ?? GRA­NIN­VIG­NING. Cat­ha­ri­na Ek, bib­li­o­teks­chef, Ai­ja Hen­ning­s­son (M), An­ders Rosén (V), Ar­ja Tu­uk­ka­nen (Fins­ka PRO) Ei­la Brom­me (L) och Hel­ka Si­sättö-Elert­son, präst.
FOTO: CHARLOTTE AR­WEDS­SON GRA­NIN­VIG­NING. Cat­ha­ri­na Ek, bib­li­o­teks­chef, Ai­ja Hen­ning­s­son (M), An­ders Rosén (V), Ar­ja Tu­uk­ka­nen (Fins­ka PRO) Ei­la Brom­me (L) och Hel­ka Si­sättö-Elert­son, präst.
 ??  ?? FLAG­GAR FÖR FRAM­TI­DEN. Stabs­chef So­fia Spo­lan­der och bib­li­o­teks­chef Cat­ha­ri­na Ek med den svensk­fins­ka flag­gan.
FLAG­GAR FÖR FRAM­TI­DEN. Stabs­chef So­fia Spo­lan­der och bib­li­o­teks­chef Cat­ha­ri­na Ek med den svensk­fins­ka flag­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden