Mitt i Upplands Väsby

- VÅRT VÄS­BY: Blod­röd him­mel

SOMMARSOLN­ED

GÅNG. Minns i no­vem­ber, det lju­va sep­tem­ber – el­ler var­för in­te ju­li? Den här vack­ra sol­ned­gång­en fång­a­de lä­sa­ren och Väs­by­bon Nae­em Ah­med i som­ras.

 ?? FOTO: NAE­EM AH­MED ??
FOTO: NAE­EM AH­MED

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden