Mitt i Upplands Väsby

FRÅ­GAN · Vad är me­ning­en med li­vet?

-
 ??  ?? Hus­sam No­fal, 47, Kis­ta, skräd­da­re i Sig­ma cent­rum:
– Me­ning­en med li­vet är att ta hand om varand­ra, skyd­da varand­ra och ge kär­lek.
Hus­sam No­fal, 47, Kis­ta, skräd­da­re i Sig­ma cent­rum: – Me­ning­en med li­vet är att ta hand om varand­ra, skyd­da varand­ra och ge kär­lek.
 ??  ?? Nad­ja Zae­ri, 23, Sig­ma, plug­gar till di­gi­tal mark­nads­fö­ra­re:
– Det är väl det man för­sö­ker ta re­da på... Jag tror än­då att allt sker av en me­ning.
Nad­ja Zae­ri, 23, Sig­ma, plug­gar till di­gi­tal mark­nads­fö­ra­re: – Det är väl det man för­sö­ker ta re­da på... Jag tror än­då att allt sker av en me­ning.
 ??  ?? Pablo Da­vi­son, 38, Väs­by, ar­bets­sö­kan­de, med bar­nen Matt­hi­as, 9, Azul, 3, och Victo­ria, 7:
– Att le­va ett bra liv med fa­mil­jen och hit­ta gläd­je var­je dag.
Pablo Da­vi­son, 38, Väs­by, ar­bets­sö­kan­de, med bar­nen Matt­hi­as, 9, Azul, 3, och Victo­ria, 7: – Att le­va ett bra liv med fa­mil­jen och hit­ta gläd­je var­je dag.
 ??  ?? An­ki Wi­nell, 56, Sig­ma, job­bar inom äldre­vår­den: – Att vår­da sig själv så att man kan vår­da si­na när­mas­te. Vi­sa hän­syn är ock­så vik­tigt i li­vet.
An­ki Wi­nell, 56, Sig­ma, job­bar inom äldre­vår­den: – Att vår­da sig själv så att man kan vår­da si­na när­mas­te. Vi­sa hän­syn är ock­så vik­tigt i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden