Mitt i Upplands Väsby

Väs­by Konst­hall ex­plo­de­rar i färg

- Twitter · Arts · John Tavares · Upplands Vasby

OPTIMUSVÄG­EN. Väs­by Konst­hall ex­plo­de­rar i färg. Lör­dag den 24 ok­to­ber in­vigs näm­li­gen ut­ställ­ning­ar med Ju­ci­val­do Ta­vares och Ivar Hall­sted­ts mål­ning­ar.

Ta­vares mål­ning­ar är en ab­strakt över­sätt­ning av den bra­si­li­ans­ka het­tan i vil­ken han föd­des och väx­te upp. För Ivar Hall­stedt hand­lar det om att va­ra när­va­ran­de i ögon­blic­ket ut­an ”för­ut­fat­tad in­ställ­ning”.

Den 8 no­vem­ber blir det li­te ex­tra hap­pe­ning i konst­hal­len när Ro­bin Ska­rin bju­der på pi­a­noim­pro­vi­sa­tio­ner kring bil­der­na.

Ut­ställ­ning­ar­na på­går till den 15 no­vem­ber.

Fak­tiskt helt orim­ligt att det är så sjukt krång­ligt att åka kom­mu­nalt Norr­täl­je-Upp­lands Väs­by. TRE by­ten. Fy­ra om man mås­te åka vis­sa ti­der.

Bit­ter och bränd, @sse­re­na­des_ på Twit­ter.

 ?? FOTO: VÄS­BY KONST­HALL ?? FÄRG­GLATT. Ju­ci­val­do Ta­vares mål­ning “Fy­ra års­ti­der” kan ses på Väs­by Konst­hall.
FOTO: VÄS­BY KONST­HALL FÄRG­GLATT. Ju­ci­val­do Ta­vares mål­ning “Fy­ra års­ti­der” kan ses på Väs­by Konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden