Mitt i Upplands Väsby

Väs­by­hems bilpool

- Venucia e30 · Nissan Motor Company

Två el­driv­na Nis­san Le­af kan bo­kas via en app.

Att va­ra med­lem är gra­tis för Väs­by­hems hy­res­gäs­ter i Sig­ma och Has­sel­bla­den, vil­ket om­fat­tar cir­ka 800 hus­håll. Öv­ri­ga kom­mu­nin­vå­na­re kan bli med­lem­mar för 99 kro­nor per må­nad. Till­kom­mer: Tim-, dygns-, helg­taxa samt ben­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden