Mitt i Upplands Väsby

Det här gäl­ler från den 28 ok­to­ber

-

Du mås­te ha blip­pat SL-kor­tet in­nan du går om­bord på bus­sen.

SL re­kom­men­de­rar att re­se­nä­rer som in­te kan blip­pa sitt kort in­nan färd kö­per en en­kel­bil­jett i SL-ap­pen. Det är sam­ma pris som att be­ta­la med sin res­kas­sa.

Om du åker ut­an att gi­li­tigt färd­be­vis, el­ler med res­kas­sa som in­te har blip­pats, får du 1 500 kro­nor i bö­ter vid en bil­jett­kon­troll.

Re­se­nä­rer som in­te har en smartp­ho­ne med mo­bilt bank-id kan kö­pa en en­kel

bil­jett i en au­to­mat, spärr el­ler hos ett av SL:s om­bud.

Det går fort­fa­ran­de att kö­pa en en­kel­bil­jett med res­kas­sa i bil­jett­lä­sa­ren i en tun­nel­ba­ne- el­ler­pen­del­tågs­spärr, hos kon­duk­tö­ren på Li­din­gö­ba­nan och Spår­väg Ci­ty, samt på en SL-stol­pe längs med Noc­ke­by­ba­nan, Salt­sjö­ba­nan, Roslags­ba­nan, Tvär­ba­nan, Djur­gårds­fär­jan och på de SL-stol­par som finns på per­rong­en på de obe­man­na­de pen­del­tågs­sta­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden