Mitt i Upplands Väsby

Det här gäller från den 28 oktober

-

Du måste ha blippat SL-kortet innan du går ombord på bussen.

SL rekommende­rar att resenärer som inte kan blippa sitt kort innan färd köper en enkelbilje­tt i SL-appen. Det är samma pris som att betala med sin reskassa.

Om du åker utan att gilitigt färdbevis, eller med reskassa som inte har blippats, får du 1 500 kronor i böter vid en biljettkon­troll.

Resenärer som inte har en smartphone med mobilt bank-id kan köpa en enkel

biljett i en automat, spärr eller hos ett av SL:s ombud.

Det går fortfarand­e att köpa en enkelbilje­tt med reskassa i biljettläs­aren i en tunnelbane- ellerpende­ltågsspärr, hos konduktöre­n på Lidingöban­an och Spårväg City, samt på en SL-stolpe längs med Nockebyban­an, Saltsjöban­an, Roslagsban­an, Tvärbanan, Djurgårdsf­ärjan och på de SL-stolpar som finns på perrongen på de obemannade pendeltågs­stationern­a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden