Mitt i Upplands Väsby

Di­a­be­ti­ker störs­ta

- FÅR INGA PA­TI­EN­TER. An­ta­let be­sök Kost­na­den är nu 70 pro­cent av har di­a­be­tes. Av­ta­len med Health · Medicine · Marie Louise, Duchess of Parma

Näs­tan al­la pa­ti­en­ter för­svin­ner för Ma­rie-Lou­i­se Brand­berg när vård­val me­di­cinsk fot­sjuk­vård upp­hör. för me­di­cinsk fot­vård har ökat med 21 pro­cent på fem år. 77 mil­jo­ner kro­nor om året. pa­ti­en­ter­na

fot­vårds­kli­ni­ker­na sägs upp den 31 de­cem­ber med ett års upp­säg­nings­tid.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden