Mitt i Upplands Väsby

Upp­lands Väs­by i höstskrud – se bil­der­na.

- Text: Char­lot­te Ar­weds­son | Fo­to: Eva Reb­man

”Jag fo­to­gra­fe­rar väl­digt myc­ket när jag pro­me­ne­rar runt i vårt vack­ra Väs­by.” Det sä­ger Eva Reb­mann, som här de­lar med sig av si­na fi­na höst­bil­der. Ba­rock­par­ken, Has­selsko­gen och Run­by­spå­ret är någ­ra fa­vo­ri­ter.

 ??  ??
 ??  ?? HÖST­FÄR­GER. Na­tu­ren skif­tar färg.
HÖST­FÄR­GER. Na­tu­ren skif­tar färg.
 ??  ?? AN­TON TAMMS VÄG. Det finns myc­ket se­värt ef­ter Väs­by­ån om man lyf­ter blic­ken. Men vem är konst­nä­ren bakom det ek­vi­li­bris­tis­ka konst­ver­ket?
AN­TON TAMMS VÄG. Det finns myc­ket se­värt ef­ter Väs­by­ån om man lyf­ter blic­ken. Men vem är konst­nä­ren bakom det ek­vi­li­bris­tis­ka konst­ver­ket?
 ??  ?? TÄC­KE. Has­selsko­gen har fått ett löv­täc­ke.
TÄC­KE. Has­selsko­gen har fått ett löv­täc­ke.
 ??  ?? BA­ROCK­PAR­KEN. Vi­king­a­te­mat är all­tid när­va­ran­de i Väs­by.
BA­ROCK­PAR­KEN. Vi­king­a­te­mat är all­tid när­va­ran­de i Väs­by.
 ??  ?? EDS­SJÖN. Nä­ra Präst­gårds­mar­ken. ”Det är väl­digt fint att gå där.”
EDS­SJÖN. Nä­ra Präst­gårds­mar­ken. ”Det är väl­digt fint att gå där.”
 ??  ?? ÄT­LIG? Det finns en hel del svamp i Run­by­sko­gen.
ÄT­LIG? Det finns en hel del svamp i Run­by­sko­gen.
 ??  ?? VÄS­BY­ÅN. Hä­gern ver­kar tri­vas bra i Väs­by­ån.
VÄS­BY­ÅN. Hä­gern ver­kar tri­vas bra i Väs­by­ån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden