Mitt i Upplands Väsby

Vi vann för tre vec­kor se­dan

- Stockholm

Fy­ra Triss­lot­ter: Lai­ne Slei­ers, Hä­gersten

Två lot­ter:

Mi­kael Cal­vo, Stock­holm; Anet­te Gun­nar­son, Jär­fäl­la; Ricky Eriks­son, Skär­hol­men; Sol­veig Flo­ryd, Enköping

En lott:

 ?? FO­TO: Su­te­le CC BY-SA 3.0 ??
FO­TO: Su­te­le CC BY-SA 3.0

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden