Mitt i Upplands Väsby

Man i 30-års­ål­dern åta­lad för fle­ra brott

- Crime · Upplands Vasby

VÄS­BY. En man i 30-års­ål­dern bo­satt i Upp­lands Väs­by har åta­lats för två brott som ska ha in­träf­fat vid sam­ma till­fäl­le i som­ras. Brotts­ru­bri­ce­ring­ar­na ly­der grovt till­grepp av fort­skaff­nings­me­del och rån al­ter­na­tivt stöld samt olov­lig kör­ning. Dess­utom åta­las han för en miss­han­del i sep­tem­ber.

Det var i ju­ni som den åta­la­de ska ha ho­tat sig till plån­bok och kon­tan­ter från mål­sä­gan­den, samt tving­at till sig hans bil. En­ligt åta­let höll han en kniv mot mål­sä­gan­des hals. Det fram­går in­te i stäm­nings­an­sö­kan vad som vari an­led­ning­en till miss­han­deln i sep­tem­ber mot yt­ter­li­ga­re en mål­sä­gan­de. Den åta­la­de ne­kar till samt­li­ga brott.

PO­LIS.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? En miss­han­del i Väs­by för­ra hös­ten har nu lett till åtal.
FOTO: MOSTPHOTOS En miss­han­del i Väs­by för­ra hös­ten har nu lett till åtal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden