Mitt i Upplands Väsby

· När skrat­ta­de du se­nast och var­för?

-
 ??  ?? The­re­se Ha­le­ving, 37, rek­tor på fri­sör­ut­bild­ning i Bred­den:
– I går när jag bu­sa­de med min be­bis Bi­an­ca. Jag pus­sa­de hen­ne på kin­der­na och hon för­sök­te pus­sas till­ba­ka.
The­re­se Ha­le­ving, 37, rek­tor på fri­sör­ut­bild­ning i Bred­den: – I går när jag bu­sa­de med min be­bis Bi­an­ca. Jag pus­sa­de hen­ne på kin­der­na och hon för­sök­te pus­sas till­ba­ka.
 ??  ?? Ve­ro­ni­ca Jans­son, 43, bu­tiks­bi­trä­de, Smed­by:
– Se­nast i mor­se ihop med mi­na här­li­ga kol­le­gor. Vi har all­tid ro­ligt och hit­tar all­tid nå­got att skrat­ta åt.
Ve­ro­ni­ca Jans­son, 43, bu­tiks­bi­trä­de, Smed­by: – Se­nast i mor­se ihop med mi­na här­li­ga kol­le­gor. Vi har all­tid ro­ligt och hit­tar all­tid nå­got att skrat­ta åt.
 ??  ?? Da­vid Dell­malm, 29, ser­vice­råd­gi­va­re i Bred­den: – I går när jag pra­ta­de med min sys­ter­dot­ter på Fa­ce­ti­me. Hon är två år och sä­ger många ro­li­ga sa­ker.
Da­vid Dell­malm, 29, ser­vice­råd­gi­va­re i Bred­den: – I går när jag pra­ta­de med min sys­ter­dot­ter på Fa­ce­ti­me. Hon är två år och sä­ger många ro­li­ga sa­ker.
 ??  ?? Clas Dal­heim, 51, kock, Brunn­by Park:
– I går kväll när jag tit­ta­de på ”Pawn stars” på tv. De kör­de någ­ra ro­li­ga pranks.
Clas Dal­heim, 51, kock, Brunn­by Park: – I går kväll när jag tit­ta­de på ”Pawn stars” på tv. De kör­de någ­ra ro­li­ga pranks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden