Mitt i Upplands Väsby

VÅRT VÄS­BY: VÄSBYSOL

-

HOPP. ”So­len ski­ner över Väs­by­vä­gen”, skri­ver lä­sa­ren Lau­ra Fat­na­si, som fång­at den­na hop­pin­gi­van­de him­mel på bild. No­vem­ber har va­rit mild, med de se­nas­te da­gar­na har va­rit li­te ky­li­ga­re.

 ?? FOTO: LAU­RA FAT­NA­SI ??
FOTO: LAU­RA FAT­NA­SI
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden