Mitt i Upplands Väsby

Sämst och bäst i spel­lis­tan

- Good News · Ariana Grande · Sarah Dawn Finer

MINST UTHÄRDLIG

Ari­a­na Gran­de – San­ta Tell Me Re­por­terns kom­men­tar: ”Sam­ma shop­ping­bjäll­ror som all­tid, fast den här gång­en kom­bi­ne­rat med ett ener­ve­ran­de di­gi­talt trum­be­at. Vad vill de få oss att tro, att tom­ten far runt med ett DJ-set i sin slä­de?”

HE­DERSOM­NÄM­NAN­DE:

Sa­rah Dawn Fi­ner – Kär­leksvi­san Re­por­terns kom­men­tar: ”Har ingen­ting med ju­len att gö­ra men fick va­ra med än­då, för­mod­li­gen för att den an­sågs till­räck­ligt lö­kig.”

MEST UTHÄRDLIG

Adolp­h­son & Falk – Mer jul Re­por­terns kom­men­tar: ”Fle­ra jag har ta­lat med lyf­ter fram det här som den ab­so­lut säms­ta jullå­ten, men med tan­ke på kon­kur­ren­sen skul­le den li­ka gär­na kun­na va­ra bäst.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden