Mitt i Upplands Väsby

Håll hu­vu­det kallt – vet du var snön föll i det gam­la Stock­holm?

Un­der no­vem­ber sat­tes det vär­me­re­kord, men var­ga­vint­rar och snö har det va­rit fle­ra un­der sta­dens histo­ria. Men vad kan du om var det snö­ar på de här bil­der­na från det gam­la Stock­holm?

- Quiz: Per Brandt Stockholm · Gustav III of Sweden · Gustav IV Adolf of Sweden · Frederick I, Holy Roman Emperor

1 VIL­KEN GA­TA?

50-tal och vän­tan på spår­vä­gen i bis­tert snö­vä­der vid...

1. Bir­ger Jarls­ga­tan

X. Svea­vä­gen

2. Odeng­a­tan

2 VIL­KEN STADS­DEL?

Ung­dom­s­täv­ling i hopp­bac­ken i Hem­sko­gen som lig­ger i...

1. Hä­gersten

X. Älv­sjö

2. Enske­de

3 VIL­KEN KUNG?

Året är 1908, snön lig­ger och Dra­ma­ten vid Ny­bro­plan är fär­digt. Men själ­va grun­dan­det av te­a­tern sked­de re­dan 1788 av...

1. Gustav III

X. Gustav IV Adolf

2. Fred­rik I

4 VIL­KEN PLATS?

Snö på ti­digt 1900-tal vid någ­ra tullstu­gor som kan hit­tas vid...

1. Hornstull

X. Roslagstul­l

2. Norr­tull

VIL­KEN KYR­KA?

5

Vintrig vy över Karl XII:s sta­ty och... ja vad he­ter kyr­kan i bak­grun­den?

1. Tys­ka kyr­kan

X. S:t Jacobs kyr­ka

2. S:ta Cla­ra kyr­ka

6 VIL­KEN PARK?

Året är 1947 och det åks ka­na vid Flo­ras Kul­le, som du hit­tar i...

1. Kro­no­bergspar­ken X. Hum­le­går­den

2. Vasa­par­ken

7 VIL­KEN PLATS?

En vintrig vy över stan, sett från...

1. Kungs­klip­pan

X. Rud­dam­men

2. Vi­ta Ber­gen

VIL­KET ÅR?

8

Spår­vag­nens lin­je 9 putt­rar fram i snön 1957. Spår­vagnstra­fi­ken upp­hör­de se­dan un­der en pe­ri­od in­nan den på se­na­re år har kom­mit till­ba­ka. När för­svann spår­vag­nar­na från stan?

1. 1960

X. 1967

2. 1975

VIL­KET NAMN?

9

Sent 1800-tal och di­gert med snö i Kungs­träd­går­den och den kän­da fon­tä­nen som he­ter...

1. Bo­lins fon­tän

X. Co­lins fon­tän

2. Mo­lins fon­tän

VIL­KEN STADS­DEL?

10

Re­jält snö vid ett lust­hus på Berg­spräng­ar­gränd, som du hit­tar, ja var?

1. Sö­der­malm

X. Kungs­hol­men

2. Norr­malm

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden