Mitt i Upplands Väsby

Mo­ped­bil på E4 – fö­ra­ren blås­te po­si­tivt

- Andrea Anders

STO­RA WÄSBY. Po­li­sen fick strax fö­re 13 på sön­da­gen in sam­tal från bi­lis­ter som ha­de sett en mo­ped­bil kö­ra på E4 med blin­kan­de var­nings­ljus sö­derut i höjd med Sto­ra Wäsby. Po­lis­pa­trul­len som ryck­te ut stop­pa­de mo­ped­bi­len vid Vi­by i Sol­len­tu­na.

– Det är mot re­gel­ver­ket att kö­ra mo­ped­bil på E4 och dess­utom djupt olämp­ligt, sä­ger An­ders Bryng­els­son, pressta­les­per­son vid Stock­holmspo­li­sen.

Den kvinn­li­ga fö­ra­ren blås­te dess­utom po­si­tivt för ratt­fyl­le­ri.

– Det kan för­u­tom tra­fik­brott even­tu­ellt bli tal om ratt­fyl­le­ri.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? MISS­TÄNKT IN­BROTT. Po­li­sen grep två un­derå­ri­ga för ola­ga in­trång på en byggp­ar­bets­plats.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN MISS­TÄNKT IN­BROTT. Po­li­sen grep två un­derå­ri­ga för ola­ga in­trång på en byggp­ar­bets­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden