Mitt i Upplands Väsby

Miss­tänkt in­brott på bygg­ar­bets­plats

- Crime · Upplands Vasby · Andrea Anders

VÄS­BY. I sön­dags ef­ter­mid­dag fick po­li­sen larm från en stör­re bygg­ar­bets­plats i Upp­lands Väs­by. På ka­me­ra­lar­met såg man hur obe­hö­ri­ga per­so­ner var in­ne på om­rå­det och hur de rör­de sig vid con­tain­rar, bä­ran­de på vad som såg ut som ka­bel.

Fle­ra patrul­ler och hund­patrull sök­te av plat­sen. – Två un­derå­ri­ga per­so­ner greps och so­ci­al­jou­ren har kon­tak­tats, sä­ger An­ders Bryng­els­son, pressta­les­per­son vid Stock­holmspo­li­sen.

En an­mä­lan om ola­ga in­trång samt för­sök till stöld har upp­rät­tats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden