Mitt i Upplands Väsby

”It’s be­gin­ning to look a lot li­ke christ­mas”

-
 ?? FO­TO: SPO­TI­FY ?? ”It’s be­gin­ning to look a lot li­ke christ­mas” är en julsång skri­ven 1951 av Me­re­dith Wil­son. Sång­en slog ige­nom förs­ta gång­en med Per­ry Co­mo och The Fon­ta­ne Sis­ters med Mit­chell Ay­res. Den har spe­lats in av fle­ra ar­tis­ter, bland and­ra Bing Cros­by 1951 och av Mi­chael Bub­lé 2011. En svensk­språ­kig ver­sion, ”Nu bör­jar det lik­na jul” har gjorts av dans­ban­det Wi­zex.
KA­NA­DA. Mi­chael Bub­lé, ka­na­den­sisk sång­a­re.
FO­TO: SPO­TI­FY ”It’s be­gin­ning to look a lot li­ke christ­mas” är en julsång skri­ven 1951 av Me­re­dith Wil­son. Sång­en slog ige­nom förs­ta gång­en med Per­ry Co­mo och The Fon­ta­ne Sis­ters med Mit­chell Ay­res. Den har spe­lats in av fle­ra ar­tis­ter, bland and­ra Bing Cros­by 1951 och av Mi­chael Bub­lé 2011. En svensk­språ­kig ver­sion, ”Nu bör­jar det lik­na jul” har gjorts av dans­ban­det Wi­zex. KA­NA­DA. Mi­chael Bub­lé, ka­na­den­sisk sång­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden