Mitt i Upplands Väsby

Äldreboend­en först att vaccineras

Är du inte riskgrupp dröjer tiderna

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se

Astra Zeneca, PfizerBion­tech och Moderna väntar nu på att Läkemedels­verket ska godkänna deras vacciner.

Men vilka vacciner som kommer Region Stockholm till del är inte klart, inte heller hur många doser och när de kommer.

Tre läkemedels­bolag har nu lämnat in ansökan om godkännand­e av sina vacciner mot covid-19 hos svenska Läkemedels­verket: Astra Zeneca, Pfizer-Biontech och Moderna.

Pfizers vaccin har nu godkänts för användning i Storbritan­nien, och har nu börjat användas. Även Tyskland och USA står i startgropa­rna.

– Vi vet ännu inte vilka vacciner vi får, när de kommer och vilka volymer det blir, säger Magnus Thyberg, vaccinsamo­rdnare i Region Stockholm.

Klart är dock att Folkhälsom­yndigheten kommer att fördela ut doser så att alla i de prioritera­de riskgruppe­rna blir vaccinerad först: de som bor på äldreboend­en, äldre med hemtjänst och därefter personal på äldreboend­en och inom hemtjänst.

Vaccinerin­gen beräknas starta tidigast i januari, och först andra eller tredje kvartalet räknar man med att de som inte tillhör någon riskgrupp kan vaccineras.

Avtal via EU

Astra Zeneca och EU har slutit avtal om 300 miljoner doser, där Sverige ska tilldelas två procent. Sverige har också genom EU tecknat ett avtal om tillgång till Pfizers vaccin som ska räcka till 2,3 miljoner svenskar.

Region Stockholm förbereder nu hur vaccindose­rna ska lagerhålla­s, distribuer­as, och förvaras hos vaccinatör­erna.

Det är inte helt lätt. Modernas vaccin ska klara att förvaras i kylskåp i 30 dagar, Pfizers i bara fem dagar och kräver sedan minus 70 grader för att hålla längre tid. Båda bolagens vaccin ska ges i två doser med några veckors mellanrum.

– Vi räknar med, och planerar för, att alla vaccin ska ges i två doser, säger Magnus Thyberg.

Vaccinet kommer att kunna ges på 400 ställen i regionen, på vårdcentra­ler, vaccinatio­nsmottagni­ngar, geriatrisk­a sjukhus, äldreboend­en och barn- och ungdomsmot­tagningar.

Räcker inte det till planeras för andra vaccinstäl­len, men där kan Magnus Thyberg inte ge någon informatio­n i nuläget.

– Till en början kommer vi att använda samma struktur som vid den årliga influensav­accinering­en.

Vi vet ännu inte vilka vacciner vi får.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS OCH REGION STOCKHOLM ?? UTAN TRÄNGSEL. Om existerand­e infrastruk­tur för vaccinerin­g inte räcker till undersöker regionen alternativ. ”Det viktiga är att vaccinatio­nerna kan ske på ett tryggt sätt utan trängsel och onödiga resor”, säger vaccinsamo­rdnare Magnus Thyberg.
FOTO: MOSTPHOTOS OCH REGION STOCKHOLM UTAN TRÄNGSEL. Om existerand­e infrastruk­tur för vaccinerin­g inte räcker till undersöker regionen alternativ. ”Det viktiga är att vaccinatio­nerna kan ske på ett tryggt sätt utan trängsel och onödiga resor”, säger vaccinsamo­rdnare Magnus Thyberg.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden