Mitt i Upplands Väsby

19-åri­ge sphynx­han­nen Ram­ses är Årets lus­se­katt.

Hus­se: ”Kul att en gam­mal sphynx­her­re tar hem pri­set”

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mitti.se Birgit Nilsson · Sweden · Upplands Vasby

På sista ti­den har han pra­tat så myc­ket att han bli­vit li­te hes.

Det är en äld­re her­re som tar hem Mitt i Upp­lands Väs­bys pris Årets lus­se­katt 2020. Vi sä­ger grat­tis till snart 19-åri­ge sphynx­en Ram­ses från Smed­by

Var­je år ut­ser Mitt i Upp­lands Väs­by Årets lus­se­katt. 2020 års vin­na­re blir sphynx­en som göm­mer sig bakom tom­te­dräk­ten – Ram­ses. Vi ring­er hus­se Mag­ne Nils­son och be­rät­tar den gla­da ny­he­ten.

Grat­tis! Hur känns det att vin­na?

– Ro­ligt! Och kul att en så­dan här till åren kom­men katt med li­te histo­rik går och vin­ner.

Ram­ses är en snart 19-årig sphynx, na­ken­katt, som bor med hus­se och mat­te i Smed­by. Ra­sen val­de de för att mat­te är al­ler­gisk.

– När vi köp­te Ram­ses som unge var ra­sen in­te sär­skilt van­lig i Sve­ri­ge och vi fick ibland väl­digt star­ka re­ak­tio­ner. Nu har folk vant sig, men upp­fatt­ning­en om ra­sen är de­lad. En del tyc­ker att de är jät­te­fu­la, and­ra att de är sö­ta, sä­ger Mag­ne Nils­son.

Bus och kur­ra­göm­ma Ram­ses är en lugn, äld­re her­re som gil­lar att go­sa in sig i fil­tar. Men han är även pigg på bus och kur­ra­göm­ma.

– Han är so­ci­al, go­sig och pra­tig. På sista ti­den har han pra­tat så myc­ket att han bli­vit li­te hes.

Men det är även en be­stämd her­re, som helst är in­om­hus.

– Ja, han styr och stäl­ler och skri­ker här hem­ma. Men han är otro­ligt snäll.

Är han helt na­ken?

– Nej, så här på äld­re da­gar har han fått bå­de li­te hår i an­sik­tet och fjun på svan­sen. Och hu­den känns som en varm per­si­ka.

Hur ska han fi­ra jul?

– Med mys i sof­fan. Och han får sä­kert li­ka många jul­klap­par som barn­bar­nen.

 ??  ??
 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? SPHYNX. Vi sä­ger grat­tis till snart 19-åri­ge Ram­ses, Årets lus­se­katt i Väs­by 2020.
FO­TO: PRI­VAT SPHYNX. Vi sä­ger grat­tis till snart 19-åri­ge Ram­ses, Årets lus­se­katt i Väs­by 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden