Mitt i Upplands Väsby

Svensk han­del om si­tu­a­tio­nen

- E-commerce · Finance · Business · Scarlett Johansson · Financial Technology

Säl­lan­köps­hand­lar­na har det ex­tra tufft un­der pan­de­min, en­ligt Svensk han­del.

Fram­tids­tron för bu­tik­shan­deln har fal­lit un­der no­vem­ber och lig­ger nu på ett in­dex på 79,1 (där 100 är ne­utralt).

”En när­mast mar­dröms­lik taj­ming att kun­der av­råds från att be­sö­ka bu­ti­ker” sä­ger Ka­rin Jo­hans­son, vd på Svensk Han­del, som nu ef­ter­ly­ser kraft­ful­la åt­gär­der för att räd­da fö­re­tag och jobb.

E-han­deln har dä­re­mot ett in­dex på 116,6 och tror på re­kord­siff­ror i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden