Mitt i Upplands Väsby

Fle­ra Väs­by­fö­re­tag som stäl­ler om:

-

Re­stau­rang White Hor­se:

Hal­va pri­set på mat vis­sa ti­der. Har även hem­kör­ning

Cho­klad för sjä­len i Boll­stanäs: Här kan du pre­nu­me­re­ra på cho­klad. Har även hem­le­ve­rans.

Re­stau­rang Tho­mas kök: Har jul­bordsca­te­ring.

Väs­by­konst­nä­ren Bo Moss

berg: Säl­jer konst med möj­lig­het till hem­le­ve­rans. Le­nas ke­ra­mik i Gam­la apo­te­ket: Kan ord­na hem­le­ve­rans av jul­klap­par.

OBS! DET­TA ÄR ETT UR­VAL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden