Mitt i Upplands Väsby

Vilunda kyr­ka

-

På tis­da­gar och sön­da­gar kloc­kan 14–15 kan du be­sö­ka Vilunda kyr­ka för att tän­da ett ljus el­ler pra­ta med en präst el­ler di­a­kon. Ring ex­pe­di­tio­nen i för­väg. På tis­da­gar kloc­kan 13 kan du föl­ja med en di­a­kon med fle­ra på en pro­me­nad. Vi sam­las ut­an­för en­trén till Vilunda för­sam­lings­hem. Den som be­hö­ver pra­ta med nå­gon kan ringa ex­pe­di­tio­nen el­ler an­vän­da kon­takt­for­mu­lä­ret på hem­si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden