Mitt i Upplands Väsby

Om du ser sva­nen

- Upplands Vasby

Sva­nen, som är en grå, näs­tan full­vux­en unge sågs se­nast för­ra ons­da­gen på Älvsunda­vä­gen och Tel­lus­vä­gen nä­ra Eds­sjön i Upp­lands Väs­by. Ser du sva­nen? Ring Svens­ka dju­ram­bu­lan­sen på te­le­fon 0771-999112. De har en bit att åka så det är bra om du har möj­lig­het att vän­ta kvar. Svens­ka dju­ram­bu­lan­sen kör sva­nen till Stock­holms Vilt­få­gel Re­hab.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden