Mitt i Upplands Väsby

Brand­varnar­tips

- KÄL­LA: BRAND­SKYDDS­FÖR­E­NING­EN

Ha minst en brand­var­na­re per vå­nings­plan, gär­na en i var­je rum. Pla­ce­ra brand­var­na­re nä­ra kö­ket, där det är van­ligt att brän­der bör­jar. Ha brand­var­na­re i stu­gan och ta gär­na med en re­sebrand­var­na­re på re­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden