Mitt i Upplands Väsby

Syn­be­sikt­ning­ens re­sul­tat för 2020

- KÄL­LA: SYN­BE­SIKT­NING­EN

84 pro­cent av svens­kar­na äger en re­flex för eget bruk. 32 pro­cent an­vän­der ald­rig el­ler säl­lan re­flex när de är ute och går i mör­ker. 74 pro­cent av Sve­ri­ges bi­lis­ter tyc­ker det är svårt el­ler myc­ket svårt att se per­so­ner ut­an re­flex i mör­ker. (Kvin­nor 82 pro­cent, män 64 pro­cent) 86 pro­cent av Sve­ri­ges bi­lis­ter vill se lag­krav på re­flex för gång­tra­fi­kan­ter i mör­ker. 91 pro­cent vill lagstad­ga syn­kon­trol­ler vid kör­korts­för­ny­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden