Mitt i Upplands Väsby

VEC­KANS DIKT: De­cem­ber

- Lin­da Hå­kans Good News · Celebrations

De­cem­ber är här, Ju­len jag hål­ler kär.

Pa­ket, gran, ljus och skin­ka.

Bar­nen som till tom­ten glatt får vin­ka.

Här­ligt att få gläd­ja och över­ras­ka and­ra.

En tid då vi bryr oss ex­tra om varand­ra.

I dag när jag vak­na.

Kom jag på att det är nå­got jag sak­na.

Var är snön nå­gon­stans. Sak­nar den med all sin glans. Den ly­ser ju upp så vit och fin.

Bar­nen kan åka pul­ka och bär en lyck­lig min. Ju­len med all mat och här­lig doft.

My­sigt att med fa­mil­jen ha det li­te soft. De­cem­ber är här, så här­ligt ba­ra njut å må gott. Över bå­de stort som smått.

Lä­sa en bok, tän­da ljus, ringa en vän.

Myc­ket kan hän­da sen.

Ta hand om dig själv, men även om and­ra.

Ge av ditt le­en­de på vägen du vand­ra.

Du kom­mer få så myc­ket till­ba­ka.

Det bra i hjär­tat sma­ka.

Njut av da­gen du har i dag.

Gör nå­got ro­ligt, ing­et som gör dig svag.

Kram

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden