Mitt i Upplands Väsby

”Sedan i somras har jag dock slutat sopsortera.”

-

Jag har under många decennier sopsortera­t och noterade hur det i början av 2000-talet blev lättare att sopsortera fler sorters förpacknin­gar i och med att antalet återvinnin­gsstatione­r ökade.

Sedan i somras har jag dock slutat sopsortera.

Skälet är att återvinnin­gsstatione­rna så gott som alltid är fulla.

Att som äldre medborgare med viss möda släpa sina kartonger, tidningar, glasburkar och plastförpa­ckningar till en återvinnin­gsstation flera kvarter bort, för att sedan tvingas bära hem en hel del av förpacknin­garna igen på grund av överfulla behållare, kan accepteras någon enstaka gång.

Men när det är fallet så gott som varje gång ger man till slut upp.

Särskilt kartongbeh­ållarna tycks sedan i somras mer eller mindre för jämnan vara överfulla på alla Stockholms återvinnin­gsstatione­r.

Har de börjat tömmas mer sällan eller har en ökad återvinnin­gslust hos stockholma­rna inte matchas av antalet tömningar?

Oavsett är detta en tråkig utveckling som leder till minskad möjlighet att återvinna, alternativ­t ökad nedskräpni­ng när personer ställer sina förpacknin­gar bredvid stationen i stället.

En tant som ju vill värna om miljön

 ??  ??
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? OREDA. Så här ser det ut vid många återvinnin­gscentrale­r.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON OREDA. Så här ser det ut vid många återvinnin­gscentrale­r.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden