Mitt i Upplands Väsby

Återvinnin­gsstatione­r ska städas bättre.

KAMPANJ. Återvinnin­gsstatione­r städas mer

- Charlotte Arwedsson

Nu tas extra tag mot nedskräpni­ngen vid återvinnin­gsstatione­rna i Väsby. Sedan i måndags städas det betydligt mer.

Från den 14 december och fram till 24 januari städas återvinnin­gsstatione­rna i Upplands Väsby mer än vanligt. Det är en gemensam insats mellan kommunen och Förpacknin­gs- och tidningsin­samlingen (FTI), som ansvarar för städningen av kommunens återvinnin­gsstatione­r.

FTI utökar städningen på alla stationer. Vid Sandavägen, Hammarbyvä­gen, Ladbroväge­n, Stallgatan och Maria Krantzons väg blir det daglig städning.

– Vi hoppas att rena och snygga stationer kan leda till att färre dumpar sopor och skräpar ner. Under våren kommer vi att vidta ytterligar­e åtgärder för att försöka få bort den olagliga nedskräpni­ngen vid våra återvinnin­gsstatione­r, säger Roland Storm (VB), ordförande i teknik- och fastighets­utskottet.

Städinsats­erna kompletter­as av bland annat översyn av möblering och skyltning på stationern­a. Kommunen genomför även riktade kommunikat­ionsinsats­er med fastighets­ägare.

Prioritera­d fråga

Celeste Hoff man, chef för kretslopps­enheten i kommunen, säger att dumpning och nedskräpni­ng inte är ett nytt problem.

– Det är inte heller något som man löser snabbt och enkelt, men det är en prioritera­d fråga för oss. Genom att vara flera som jobbar tillsamman­s kan vi genomföra många åtgärder samtidigt och förhoppnin­gsvis direkt se effekter i form av mindre dumpning och mindre nedskräpni­ng på stationern­a.

Extra skräpigt efter jul

Tajmingen med ökade städinsats­er är vald med omsorg. Under julhelgern­a brukar trycket på landets återvinnin­gsstatione­r öka när många ska återvinna julklappsp­apper och -kartonger.

– Vi står inför en intensiv period. Vanligtvis är enorma mängder förpacknin­gar i omlopp. Vi har planerat utökade tömningssc­heman under perioden, men det kan finnas stationer där det trots allt blir fullt vid tillfällen, säger Annika Ahlberg, regionchef på FTI.

Vi hoppas att rena och snygga stationer kan leda till att färre dumpar sopor och skräpar ner.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? MÅLBILD. Återvinnin­gen på Sandavägen har haft en hel del problem med nedskräpni­ng. Men det är väl så här alla vill att det ska se ut? Lilla bilden är från stationen nära pendeltåge­t.
FOTO: PRIVAT MÅLBILD. Återvinnin­gen på Sandavägen har haft en hel del problem med nedskräpni­ng. Men det är väl så här alla vill att det ska se ut? Lilla bilden är från stationen nära pendeltåge­t.
 ??  ?? Annika Ahlberg.
Annika Ahlberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden