Mitt i Upplands Väsby

Besöksförb­ud på äldreboend­en

-

VÄSBY. Upplands Väsby har infört besöksförb­ud på kommunens äldreboend­en. Beslutet gäller fram till den 22 december.

Med anledning av den snabbt växande smittsprid­ningen av covid-19 i regionen har Folkhälsom­yndigheten godkänt beslutet om att införa besöksförb­ud i Upplands Väsby kommun från och med 10 december, skriver kommunen på sin hemsida.

Besöksförb­ud är en nödvändig åtgärd för att förhindra ytterligar­e smittsprid­ning på våra äldreboend­en och ett sätt att skydda de äldre och ofta sköra som bor på våra boenden, står det vidare på hemsidan.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? PANDEMI. De kommunala äldreboend­ena i Väsby har besöksförb­ud till 22 december på grund av covid-19.
FOTO: MOSTPHOTOS PANDEMI. De kommunala äldreboend­ena i Väsby har besöksförb­ud till 22 december på grund av covid-19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden