Mitt i Upplands Väsby

Be­söks­för­bud på äldre­bo­en­den

- Upplands Vasby

VÄS­BY. Upp­lands Väs­by har in­fört be­söks­för­bud på kom­mu­nens äldre­bo­en­den. Be­slu­tet gäl­ler fram till den 22 de­cem­ber.

Med an­led­ning av den snabbt väx­an­de smitt­sprid­ning­en av co­vid-19 i re­gi­o­nen har Folk­hälso­myn­dig­he­ten god­känt be­slu­tet om att in­fö­ra be­söks­för­bud i Upp­lands Väs­by kom­mun från och med 10 de­cem­ber, skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da.

Be­söks­för­bud är en nöd­vän­dig åt­gärd för att för­hind­ra yt­ter­li­ga­re smitt­sprid­ning på vå­ra äldre­bo­en­den och ett sätt att skyd­da de äld­re och of­ta skö­ra som bor på vå­ra bo­en­den, står det vi­da­re på hem­si­dan.

 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS ?? PAN­DE­MI. De kom­mu­na­la äldre­bo­en­de­na i Väs­by har be­söks­för­bud till 22 de­cem­ber på grund av co­vid-19.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS PAN­DE­MI. De kom­mu­na­la äldre­bo­en­de­na i Väs­by har be­söks­för­bud till 22 de­cem­ber på grund av co­vid-19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden