Mitt i Upplands Väsby

Sänkt hastighet vid Engelska skolan

-

SMEDBY. Förra veckan sänktes hastighete­n från 50 till 30 km/h på Smedbyväge­n utanför Internatio­nella engelska skolan. 30-skyltarna kom upp efter ett beslut i teknik- och fastighets­utskottet.

– Smedbyväge­n är starkt trafikerad och med två busshållpl­atser på båda sidor vid skolan är det nödvändigt att få ner hastighete­n till 30 km/h, säger ordförande Roland Storm (VB).

Ett stort antal skolbarn är i rörelse invid och över Smedbyväge­n morgnar och kvällar.

– Många bilister har sedan flera år tillbaka vant sig vid att köra relativt fort på denna sträcka som tidigare var 50 km/h. Nu är det en skola där bussar och föräldrar släpper av barn.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? LÄGRE. Nu har hastighete­n sänkts utanför Internatio­nella engelska skolan på Smedbyväge­n.
FOTO: PRIVAT LÄGRE. Nu har hastighete­n sänkts utanför Internatio­nella engelska skolan på Smedbyväge­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden