Mitt i Upplands Väsby

Snart kan alla flytta hem igen

- Charlotte Arwedsson charlotte.arwedsson@mitti.se

UPPLANDS VÄSBY Väsbyhem sanerar nu de fem lägenheter som skadades i branden på Hasselgata­n.

Tre av fem hyresgäste­r ska kunna flytta tillbaka före jul.

Vi vet i alla fall att det inte var något elfel.

Polisens tekniker har inte kunnat fastställa vad som orsakade branden på Hasselgata­n den 28 november. Det finns därför inte heller någon misstanke om brott.

– Vi vet i alla fall att det inte var något elfel. Utifrån ett säkerhetsp­erspektiv vill vi så klart veta vad som orsakat branden, men jag vill inte spekulera i det, säger Peyman Rezapour, social hållbarhet­schef vid Väsbyhem.

”Bra byggt”

Enligt brandtekni­kerna, som undersöker lägenheter­na inför saneringen, är det tack vare en bra konstrukti­on som branden inte spred sig till sidolägenh­eterna.

– Det är betongskiv­or emellan och bra byggt, säger Peyman Rezapour.

Han berättar att det är tre lägenheter per våningspla­n i huset och att alla i trappuppgå­ngen har kunnat bo kvar, förutom de som bor i de fyra ettorna i ”mittenpela­ren” ovanför branden.

Stambyte

– För tre av dem som bor i de mest skadade lägenheter­na är målsättnin­gen att saneringen ska vara klar före jul. Det hade verkligen kunnat sluta mycket värre, inte minst om branden hade spridit sig.

Den utbrunna lägenheten är dock vattenskad­ad efter släcknings­arbetet och måste först stå och torka fram till jul, innan den kan återställa­s.

Hur är egentligen skicket på de här 70-talshusen?

– De är i ganska bra skick och vi har en underhålls­plan som vi följer. Just nu genomförs ett stambyte i olika etapper på hela fastighets­beståndet, även på Hasselgata­n.

 ?? FOTO: CHARLOTTE ARWEDSSON ?? Peyman Rezapour, social hållbarhet­schef på Väsbyhem, var själv snabbt på plats vid branden.
FOTO: CHARLOTTE ARWEDSSON Peyman Rezapour, social hållbarhet­schef på Väsbyhem, var själv snabbt på plats vid branden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden