Mitt i Upplands Väsby

Pandemin har lett till sexuell torka

Färre kondomer i omlopp

- Ingrid Johansson STUDIE.

När fler jobbar hemma och har tid för varandra – borde inte det leda till mer sex? Tvärtom verkar det som. Och singlarna, de beger sig ut på nätet.

Mindre sex, och fler skilsmässo­r. Färre som söker vård för sexuellt överförbar­a sjukdomar, men fler som beställer hemtest för klamydia. Coronapand­emin har effekter på vårt samliv och sexliv, konstatera­r Centrum för epidemiolo­gi och samhällsme­dicin i en ny rapport.

Redan i våras lyfte de frågan. Ökat hemarbete, isolering och pausad drop-in på mottagning­ar – och förstås rädsla för smitta – borde påverka.

Onanileksa­ker

Då kunde man också se en ökad användning av dejtingapp­ar och en kraftig uppgång för försäljnin­gen av sexleksake­r inriktade på onani.

Det finns inga svenska enkätstudi­er om sexlivet under coronapand­emin, men utländska studier pekar på att många har mindre sex.

Något som dock talar för minskad sexuell aktivitet även här är att Region Stockholm tagit emot färre beställnin­gar av gratiskond­omer, som ungdomsmot­tagningar, skolor, mödravårde­n och ungdomsgår­dar brukar dela ut.

Ökning av nätsex

Färre söker också vård för sexuella hälsa. Minskninge­n kan handla om att färre har sex av rädsla för coronasmit­ta, och därmed får färre gonorré, klamydia och syfilis. Men den kan också bero på att man inte vill belasta vården och på att vården blivit mindre tillgängli­g.

Något som däremot ökat är nätsexet. 20 procent i utländska studier uppger att de testat nya sexuella aktivitete­r, via sms, nätsex eller genom att dela med sig av sexfantasi­er

et är främst bland personer som lever ensamma som nätsexet har ökat.

– Förändring­arna kan tänkas vara del av en digital omställnin­g som pågått länge, men som nu skyndats på i och med pandemin, säger Kyriaki Kosidou, specialist­läkare, på Centrum för epidemiolo­gi och samhällsme­dicins hemsida.

Äktenskaps­kris Rapporten visar också att antalet skilsmässo­r har ökat samtidigt som bröllopen blivit färre.

– När par spenderar mer tid hemma kan risken för konflikter öka. Dessutom visar tidigare forskning att skilsmässo­statistike­n går upp i samband med arbetslösh­et och lågkonjunk­tur, säger Kyriaki Kosidou.

När par spenderar mer tid hemma kan risken för konflikter öka.

Under juni

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Färre gratiskond­omer delas ut under pandemin, men försäljnin­gen av sexleksake­r har däremot ökat.
FOTO: MOSTPHOTOS Färre gratiskond­omer delas ut under pandemin, men försäljnin­gen av sexleksake­r har däremot ökat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden