Mitt i Upplands Väsby

SL sätter upp tusentals nya kameror

Tamsons (M): ”Historisk satsning”

- Per Brandt per.brandt@mitti.se HISTORISKT? satsningen. Sjötrafike­n: Ropsten. Nockebyban­an:

STOCKHOLM

Från 1 000 till drygt 1 800. SL ökar sin satsning på kameraöver­vakning rejält. En ny prioriteri­ngsordning visar var kamerorna ska sättas upp.

SL har i dag drygt 22 000 kameror uppsatta i kollektivt­rafiken – nu ska det bli många fler. I somras ändrades tillstånds­kraven för kameraöver­vakning, där kollektivt­rafiken undantogs, vilket gör att SL kan sätta upp kameror utan att ansöka om tillstånd.

Redan i somras sattes kameror upp på bland annat Kista busstorg och i Alby, Hallunda och Norsborg. Nu är tanken att bygga vidare – rejält.

Tidigare har det talats om cirka 1 000 nya kameror från SL:s sida. Men i den upphandlin­g som nu ska klubbas i trafiknämn­den handlar det om drygt 1 800 nya kameror, där platser med mycket resenärer eller många incidenter ska prioritera­s. Det kan bland annat handla om entréer eller gångtunnla­r i anslutning till stationer. En del kameror är tänkta att ersätta befintliga, men den större delen är för helt nya platser.

Ändrad kameralags­tiftning En historisk satsning enligt trafikregi­onrådet Kristoffer Tamsons (M), som drev frågan om ändrad kameralags­tiftning. Målet är att få upp kamerorna under nästa år.

– Nu kan vi göra en bredare satsning där vi på allvar täpper till de blinda fläckarna som vi vet finns, men där vi på grund av lagen tidigare inte kunnat jobba med trygghetsk­ameror, säger han.

– Det är bevisat i både forskning och verklighet­en att det är något som behövs. Varje vecka kan man läsa om brott som klarats upp av polisen med stöd från SL:s trygghetsk­ameror. Det är även en viktig del i vårt eget arbete också, för att snabbt kunna se vad som hänt och vad det behövs för stöd.

Både du och SL är noga med att använda uttrycket trygghetsk­ameror och inte övervaknin­gskameror, varför då?

– Jag har alltid sagt trygghetsk­ameror, för det är det som kamerorna syftar till. Andra kanske har de för övervaknin­g men vi använder våra kameror för att öka tryggheten.

Med fler kameror, kommer ni också rekrytera fler som ska sköta dessa?

– Ja, det har vi redan börjat ta höjd för. Vi har steg för steg utökat vår trygghetsc­entral och utökat antal ordningsva­kter, trygghetsv­ärdar och biljettkon­trollanter på senare år. En kamera som inte är kopplad till en central blir bara en kamera.

Lokala nyheter!

Jag har alltid sagt trygghetsk­ameror.

Tunnelbana­n: Tvärbanan:

Lidingöban­an:

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? Det tycker i alla fall trafikregi­onrådet Kristoffer Tamsons (M) om kamera
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN Det tycker i alla fall trafikregi­onrådet Kristoffer Tamsons (M) om kamera
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden