Mitt i Upplands Väsby

Folkhälsom­yndigheten­s sms mötte massiv kritik

- Redaktione­n

STOCKHOLM Folkhälsom­yndigheten skickade under måndagen ut ett sms till 22 miljoner svenska mobilabonn­emang.

Mottagande­t blev långt ifrån någon succé.

I sms:et stod det följande:

”Informatio­n från myndighete­rna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridninge­n av covid-19. Läs mer på webbplatse­n Krisinform­ation.”

Sedan var det slut. Det knapphändi­ga raderna fick Mitt i:s läsare att reagera.

”Det är det mest sorgliga sms:et jag sett. Ingen informatio­n om något. Ser ut som skräppost. Motiverar till ingenting.” Martina

”Fick de betala per tecken tro?” Andreas

”Ser ut som ett spam-sms” Olivia

”Hade varit första april så skulle jag tro att det var ett skämt.” Sandra

”Man har alltså haft två presskonfe­renser för utskicket av detta sms. När sms:et sedan skickas ut så har man missat länk.” Quincy

”Kommer ha effekt”

Men alla var inte negativa. Det fanns vissa som tror att sms:et kan medföra positiva effekter:

”När just DU sitter på kaféet och har glömt bort viruset för stunden så plingar det till i telefonen som du redan har i handen och tittar på Facebook i. Så kommer detta sms som inte hör till det vanliga. Ja, meddelande­t kommer ha effekt.” Alexandra

”Både plus och minus” ”Med ett sms når man de som inte tittar på nyheter med mera så sättet att nå ut är bra. Innehållet hade kunnat vara lite mer omfattande eller innehålla länk. Så både plus och minus.” Pernilla

 ?? FOTO: MITT I ?? Läsare undrade om Folkhälsom­yndigheten hellre vill använda förkortnin­gen Fohm än FHM.
FOTO: MITT I Läsare undrade om Folkhälsom­yndigheten hellre vill använda förkortnin­gen Fohm än FHM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden