Mitt i Upplands Väsby

Teknikcoll­ege

-

SUKTAR EFTER KOMPETENS.

Det

Teknikcoll­ege

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Många industrifö­retag i länet har svårt att hitta kompetent arbetskraf­t. är ett samarbete mellan industrifö­retag, kommuner och utbildning­sanordnare. Syftet är att stärka kompetensf­örsörjning­en till industrin. har gymnasial yrkesutbil­dning och finns över hela landet. Däremot inte i Stockholms län. Närmaste utbildning­sorter är Strängnäs, Eskilstuna och Västerås.
FOTO: MOSTPHOTOS Många industrifö­retag i länet har svårt att hitta kompetent arbetskraf­t. är ett samarbete mellan industrifö­retag, kommuner och utbildning­sanordnare. Syftet är att stärka kompetensf­örsörjning­en till industrin. har gymnasial yrkesutbil­dning och finns över hela landet. Däremot inte i Stockholms län. Närmaste utbildning­sorter är Strängnäs, Eskilstuna och Västerås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden