Mitt i Upplands Väsby

Fler skjutninga­r – men färre poliser

Ökning i övriga landet

- Grund”. Michael Toll

KONSTAPELB­OSS.

Det sker en ökning av grova brott och skjutninga­r i Stockholm. Samtidigt blir antalet poliser i Stockholm bara färre.

– Det här är väldigt, väldigt olyckligt, säger regionpoli­schefen Mats Löfving.

Hittills i år har över 20 personer dött och över 40 skadats i närmare 140 bekräftade skjutninga­r i region Stockholm. I snitt sker det 12 skottlossn­ingar i månaden.

Utveckling­en för antalet poliser i Stockholm går dock åt helt motsatt håll. De senaste fem åren har Stockholms­polisen tappat 250 tjänster. Samtidigt har alla övriga polisregio­ner i landet fått fler poliser.

– Jag är bekymrad över utveckling­en i Stockholms­regionen. Vi har på fem år blivit 250 poliser färre, säger Mats Löfving, regionpoli­schef i Stockholm.

Fler områdespol­iser Övriga landet har däremot sett en procentuel­lt ökning av antalet poliser som motsvarar 500 fler poliser i Stockholm under samma femårsperi­od.

– Hade vi 500 fler poliser här skulle vi verkligen kunna göra skillnad, säger Löfving.

På ett område har dock resurserna ökat. Sett till antalet områdespol­iser i utsatta områden har det skett en närmast fördubblin­g de tre senaste åren. Trots det får polisen kritik även på den punkten. Riksrevisi­onen redovisade nyligen en granskning där de menade att polisens arbete med områdespol­iser i utsatta områden är långt ifrån tillräckli­g.

”Problemen med otrygghet, brott och gängkrimin­alitet finns kvar, och polisen har fortfarand­e svårt att fullgöra delar av sitt uppdrag i dessa områden”, står det i kritiken från Riksrevisi­onen.

– Det går inte att dra någon annan slutsats än att antalet områdespol­iser idag inte är tillräckli­gt, säger Linda Jönsson, projektled­are för granskning­en, i ett pressmedde­lande.

”Grund analys”

Men kritiken biter inte på Mats Löfving.

– Att vända en negativ utveckling i utsatta områden är en mycket, mycket större fråga än att tillsätta fler områdespol­iser. Jag skulle säga att deras granskning är grund, säger han.

– Stockholms­polisen har gjort en satsning för ökad närvaro i dessa områden. Och poliserna som arbetar där gör stor nytta och är viktiga. Men det behöver göras insatser för integratio­n, skola, arbete, ungas hopp och framtidsut­sikter. Det krävs insatser från hela samhället.

Hur arbetar ni för att få fler poliser till Stockholm?

– Jag för samtal med rikspolisc­hefen om hur vi ska kunna rekrytera fler till Stockholm och vi gör fler viktiga åtgärder. Bland annat försöker vi återanstäl­la poliser som tidigare valt att lämna. Målet är att vi ska ha 340 områdespol­iser i Stockholm 2024.

Målet är att vi ska ha 340 områdespol­iser i Stockholm 2024.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden