Mitt i Upplands Väsby

På Mat­ti­as Nord­kvist

-

MYC­KET ATT GÖ­RA.

AK­TU­ELL.

 ?? FO­TO: PRESS­BILD ?? Skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Mat­ti­as Nord­kvist är ak­tu­ell i två tv-se­ri­er, som re­gis­sör och mu­si­ker.
Mat­ti­as Nord­kvist (längst till väns­ter) spe­lar i ”White Wall” till­sam­mans med Ar­da­lan Es­mai­li, Ak­sel Hen­nie och Ve­ra Vi­ta­li).
FO­TO: PRESS­BILD Skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Mat­ti­as Nord­kvist är ak­tu­ell i två tv-se­ri­er, som re­gis­sör och mu­si­ker. Mat­ti­as Nord­kvist (längst till väns­ter) spe­lar i ”White Wall” till­sam­mans med Ar­da­lan Es­mai­li, Ak­sel Hen­nie och Ve­ra Vi­ta­li).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden