Mitt i Upplands Väsby

Är det alltid barnen som ärver den avlidna?

- Familjejur­isten Sanna Wetterin

· Två nya läsarfrågo­r om arv och testamente. Sanna Wetterin förklarar!

Jag har fått två frågor som liknar varandra, därför svarar jag i samma artikel.

Jag pratar med min mamma om att skriva ett testamente. Hur är tågordning­en om hon inte gör det? Jag är enda barnet.

Jag vill att mina barn ska ärva mig även om jag skulle bli sambo i framtiden. Hur gör jag för att försäkra mig om det? Vill inte att min eventuella sambo får ärva något.

Oftast är det barnen till den avlidne som ärver denne. Barnen är de närmsta arvingarna i alla fall utom när man har en make som även är förälder till ens barn. Makar med gemensamma barn ärver alltså varandra i de fall det inte skrivits ett testamente om något annat. Gemensamma barn ärver sina föräldrar först när båda gått bort.

I de fall man är gift och har barn från tidigare förhålland­en, så kallade särkullbar­n, ärver dessa barn istället för maken. Och i de fall man bara har barn och ingen make ärver barnen.

När man är sambo istället för gift ärver alltid barnen en när man går bort. Sambor har ingen arvsrätt, så i sådana förhålland­en måste det skrivas testamente för att sambon ska kunna ärva istället för barnen.

Makar och sambor har dock rätt till bodelning vid ett dödsfall. För makar är huvudregel­n att allt giftorätts­gods, alltså allt som inte är enskild egendom, hälftendel­as och för sambor är huvudregel­n att bostad och bohag som införskaff­ats för gemensamt bruk hälftendel­as. Det man kan göra för att undvika detta är att skriva ett äktenskaps­förord eller samboavtal, samt att inte gå in som ensam ägare i bostäder och liknande som används gemensamt.

De enda tillfällen­a man behöver skriva testamente för att ens barn ska kunna ärva är alltså om man är make med gemensamma barn. I alla andra fall, om man är ensamståen­de, om man är sambo, eller om man är make med enbart särkullbar­n, så ärver barnen automatisk­t hela den avlidnes kvarlåtens­kap. Det finns dock alltid en poäng med att skriva testamente om man vill att arvet som går till barnen ska vara deras enskilda egendom vid eventuell bodelning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden