Mitt i Upplands Väsby

Hur svårt kan det va­ra att an­vän­da pap­pers­kor­gar?

- Sten Eriks­son

Den som vill får gär­na an­vän­da mun­skydd, men släng in­te an­vän­da mun­skydd på mar­ken! In­te en­gångs­hands­kar, in­te tand­tråd, in­te pap­pers­näs­du­kar hel­ler. På hund­pro­me­na­der­na ser jag allt­för of­ta så­dant (och an­nat skräp) som lig­ger här och där. Att an­vän­da pap­pers­kor­gar el­ler ta hem skrä­pet, hur svårt kan det va­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden