Mitt i Upplands Väsby

Provisoris­k gågata anno coronaåret 2020

- Anders Samuelson

Det är viktigt att tänka på att hålla avstånd i alla situatione­r, så därför försöker jag gå på smågator där jag lättare kan undvika ”coronaspän­da” möten.

Trots detta uppkommer situatione­r när trottoaren­s bredd inte räcker till och där jag som en sista lösning fått använda en liten bit av gatans körfält.

De situatione­r jag tänker på är möten med människor som går i bredd och verkar tro att det är en orubblig mänsklig rättighet att bredgå. Ibland kör de breda barnvagnar, men tycker givetvis att jag bör gå åt sidan.

Ofta befinner de sig i en kommunikat­iv bubbla med blicken riktad nedåt i mobilen, helt omedvetna om var de befinner sig.

Det får bli ett steg åt sidan ut i körfältet, men med reservatio­n för att det måste ske med stor försiktigh­et och under så kort tid som möjligt.

 ?? FOTO: MICHAEL HOFFMAN ?? TRÅNGT. För att undvika trängsel återstår smågator.
FOTO: MICHAEL HOFFMAN TRÅNGT. För att undvika trängsel återstår smågator.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden