Mitt i Upplands Väsby

BA­LOU

-

Det här är Ba­o­lu, el­ler Me­ga­ton Black Jack, som han egent­li­gen he­ter.

Han är el­va år och av ra­sen mai­ne coon.

Det är en myc­ket spe­ci­ell kil­le som ibland hit­tar på hyss, trots sin ål­der.

En­ligt mat­te Pir­pa Su­u­ta­ri gil­lar han att lig­ga i sof­fan och um­gås fram­för te­ven hem­ma i Fres­ta.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden